Rovdjurscentret De 5 Stora

Accepterar inte varg i renskötselområdet

Svenska Samernas Riksförbund riktar nu skarp kritik mot regeringens beslut att låta vargarna vara kvar i junseletrakten.
"Det handlar om rennäringens fortsatta existens", skriver organisationen i ett öppet brev till regeringen och Riksdagen.