Rovdjurscentret De 5 Stora

Skyddsjakt på högst 32 vargar 2013

Nu är 2013 års delegationsbeslut till länsstyrelserna i norra och mellersta Sverige om skyddsjakt på varg klara. I besluten från Naturvårdsverket ingår ett handlingsutrymme för länsstyrelserna att besluta om hur många vargar som kan få fällas vid skyddsjakt under 2013. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2013 till den 30 november 2013 och ersätter tidigare beslut.