Rovdjurscentret De 5 Stora

Jägare vill förenkla kontroller av vildsvins- och björnkött

Enligt reglerna måste allt kött från vildsvin och björn i Sverige besiktigas och trikinkontrolleras vid en vilthanteringsanläggning före försäljning, och nödvändiga handlingar utfärdas. Men nu vill Svenska Jägareförbundet ha enklare regler runt köttet för att kunna sälja det, och de får stöd från Livsmedelsverket.