Rovdjurscentret De 5 Stora

Referensvärden för rovdjur – naturens varningslampa

Naturvårdsverket har bestämt referensvärden för björn, varg, järv och lodjur på nationell nivå inom de intervall som riksdagen bestämt. Referensvärdet anger det lägsta antal för rovdjuren i Sverige. Referensvärdet får inte understigas och det behövs en marginal till referensvärdet. Annars är möjligheten att förvalta stammarna med populationsreglerande åtgärder till exempel jakt, ytterst begränsade.