Rovdjurscentret De 5 Stora

Järvstammen i Sverige

Efter några år av relativt stark positiv utveckling för den svenska järvstammen antyder den senaste populationsberäkningen 2014 att järvstammen kan vara stabil eller att den minskar. Beräkningen visar att det fanns omkring 647 (502–867) järvar i Sverige och omkring 990 (806–1 264) järvar i Skandinavien.

Antalet dokumenterade föryngringar under inventeringarna har det senaste två åren har dock minskat. Minskningen kan bero på flera faktorer. En förklaring kan vara att minskningen är ett resultat av en ny inventeringsmetodik för järv infördes under 2013. Ytterligare undersökningar behövs för att säkerställa
om förändringar och trender är kopplade till förändringar i inventeringsmetodik eller om det är fråga om en reell minskning av antalet järvar som kan bero på till exempel ökad skyddsjakt.