Rovdjurscentret De 5 Stora

Slutrapport av genetisk förstärkning av vargstammen

Naturvårdsverket och Jordbruksverket har haft ännu ett uppdrag att genomföra åtgärder för att genetiskt förstärka den svenska vargstammen. Det tidigare uppdraget slutredovisades den 20 december 2012. En delredovisning inom det senaste uppdraget gjordes den 27 juni 2013. Uppdraget har nu slutredovisats den 12 december 2014.