Rovdjurscentret De 5 Stora

Ingen inhibition i Värmland och Örebro men i Dalarna

Länsstyrelsen i Dalarna, Värmland och Örebro län har tidigare beslutat om licensjakt på varg. Dessa beslut har överklagats. I överklagandet från Naturskyddsföreningen, Svenska Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden finns begäran om att jakten ska stoppas, en så kallad inhibition. Naturvårdsverket avslår denna begäran gällande Värmlands-och Örebro län men bifaller begäran gällande Dalarnas län.

Naturvårdsverket bedömer att för att inhibition ska meddelas krävs en tämligen hög grad av sannolikhet för att ärendet ska ändras i sak. Naturvårdsverket bedömer att detta inte uppnås gällande Värmland- och Örebro län. Det finns därmed inte skäl för att bevilja inhibition.

Vad gäller Dalarnas län så bedömer Naturvårdsverket att det i detta fall föreligger skäl för att bevilja inhibition av beslutet om licensjakt efter varg.

Naturvårdsverket kommer senare att avgöra ärendet slutligt. Överprövningen i sak kan komma tidigast 5 januari för överklagandena gällande Värmland- och Örebro län. Och tidigast 12 januari för överklagandet gällande Dalarnas län.

Läs om reaktionerna på beslutet:

Sveriges Radio

SVT

Svensk Jakt