Rovdjurscentret De 5 Stora

Genetiskt viktig varg skjuten i Norge

Den finsk-ryska varghanne som upptäcktes i Jämtlands län och sedan förflyttat sig till Dalarnas län mot Norge, har blivit illegalt skjuten i Trysil i Norge. Den norska polisen i Hedmark leder utredningen.

Sverige och Norge samordnar arbetet med övervakning av stora rovdjur.  När den genetiskt viktiga vargen identifierades i Sverige så underrättades även de norska myndigheterna om detta. Under en spårning efter vargen hittades en större mängd blod som i en DNA-analys visade sig vara den finsk-ryske varghannen.  

Fakta om genetiskt viktiga vargar

Vargar som inte är släkt med den skandinaviska vargstammen är viktiga för att minska inaveln i den skandinaviska vargstammen. Om vargen bildar par med en skandinavisk varg och får valpar bidrar dessa valpar till att minska inaveln i den skandinaviska vargstammen.

Den utredning som Naturvårdsverket lämnade till regeringen i oktober 2015 visar att det behövs minst 300 vargar, förutsatt att det under varje femårsperiod kommer in en genetiskt viktig varg som får valpar med de vargar som redan finns i Sverige. Detta för att gynnsam bevarandestatus ska bibehållas.