Rovdjurscentret De 5 Stora

Skyddsjakt inte enda metoden mot varg

Enligt Jens Frank, vargexpert på Svenskt viltskadecenter, är skyddsjakt inte alltid den bästa åtgärden mot vargangrepp. I ett vargtätt område kan man räkna med att det kommer en ny varg så fort den förra tagits bort.

– Vid upprepade angrepp på samma djurbesättning är det bättre med ljud- eller ljusskrämsel, säger Jens Frank.

Det finns tre väl beprövade åtgärder för skydd mot varg, enligt Jens Frank. Den första är att människor vallar tamdjuren, vilket fortfarande är en vanlig metod på många håll runt om i Europa.

Den andra är stängsel och den tredje är så kallad zonering. Zonering innebär att man håller rovdjursstammarna på en lägre nivå i vissa områden av landet för att undvika stora skador. Ett exempel är renbetesområdena.

Samma kriterier

För södra Sverige finns inga beslut om sådana zoner. Men enligt Jens Frank finns det i praktiken ett liknande mönster. Det är lättare att få skyddsjakt i tamboskapstäta bygder i Götaland jämfört med exempelvis Värmland.

– Det beror på att man har samma kriterier för skyddsjakt. Tre fårangrepp i samma revir ett och samma år ovanligt i Värmland, säger Jens Frank.

Olika miljöer

Den svenska riksdagen har beslutat att vargen ska få finnas i sina naturliga utbredningsområden. Undantaget är renskötselområdet. Men vilket är egentligen vargens naturliga utbredningsområde?

– Vargen är ett anpassningsbart djur. Den lever i väldigt många olika miljöer. Därför måste man säga att hela Sverige är dess naturliga utbredningsområde, säger Jens Frank.