Rovdjurscentret De 5 Stora

Vargjakten stoppad

Bara dagar före vinterns licensjakt på varg stoppas jakten tills vidare i fyra av fem län. Innan rättsmaskineriet sagt ja till jakten får den inte starta.

– Vi är lättade, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, som inte vill att licensjakten drar igång innan den är slutligt prövad.

– Det här kan innebära att det blir totalt stopp för jakten i vinter, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Svenska jägareförbundets rovdjursråd.

Det är rena rättskarusellen som snurrat igång kring den planerade licensjakten på varg. Efter beskedet före jul om att den tänkta beslutsgången strider mot EU-rätten, som ställer höga krav på beslutsprocesser om jakt på skyddade arter, har proppen gått ur.

Myndighetsbeslut har överklagats, domstolar har spärrat tidigare beslut, nya domar och överklaganden väntar, följt av nya prövningar. Allt i ett rakettempo som ogillas av både förespråkare och motståndare till själva jakten.

– Jag är lite bekymrad över att vi fått så lite tid, men vi har en organisation som fixar det ändå, säger Anders Österlin, lagman på förvaltningsrätten i Karlstad som var först ut på måndagen med beskedet om inhibition, alltså ett tillfälligt stopp, av Naturvårdverkets jaktbeslut.

Några timmar senare kom förvaltningsrätten i Falun med samma besked, och därmed var licensjakten till vidare stoppad i Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands och Örebro län.

Ett besked om eventuell inhibition av jaktbeslutet för Västmanlands län väntas från förvaltningsrätten i Uppsala senast på tisdagen.

Alla inhibitionsbeslut överklagas av Svenska jägareförbundet och hamnar därmed på kammarrätternas bord. Besked om fortsatt eller hävd inhibition kommer knappast förrän nästa år.

Licensjakten på varg var planerad att pågå under januari och halva februari. Naturvårdsverket och berörda länsstyrelser har varit överens om både tidsspann och den totala kvoten på 46 djur.

Nu ska de och flera andra åter tillfrågas, fast denna gång av de tre förvaltningsrätter som ska döma i frågan och avgöra om jakten är laglig, och lämplig.

– Får man lov att skjuta varg? Och hur många vargar får man skjuta? I mitten av januari kommer ett besked, säger lagman Anders Österlin i Karlstad.