Rovdjurscentret De 5 Stora

Ingen vargjakt i Örebros och Värmlands län

Förvaltningsrättens beslut om inhibition av vargjakten står fast, det har Kammarrätten i Göteborg beslutat. Det blir alltså ingen vargjakt på lördag i Örebro och Värmlands län.

I dag skulle Kammarrätten i Göteborg ge besked om huruvida förvaltningsrättens beslut att tillsvidare stoppa planerna på licensjakt ska gälla eller inte.

Kammarrätten i Göteborg har beslutat att inte meddela prövningstillstånd för överklaganden av inhibitionsbesluten.

Det innebär att förvaltningsrättens beslut om inhibition står fast och att tills vidare får jakt inte ske.

Kammarrättens beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsrätten.

I går gav Kammarrätten i Sundsvall klartecken för jakt i Dalarna och Gävleborg.