Rovdjurscentret De 5 Stora

Sametinget och länsstyrelsen sågar vargplan

Sametinget och länsstyrelsen i Jämtlands län tror inte på Naturvårdsverkets femårsplan som går ut på att rädda genetiskt viktiga vargar.

Sametinget och länsstyrelsen i Jämtlands län är inte positiva till Naturvårdsverkets vargplan. I sina remissvar förklarar de bland annat att verket måste söka efter nya lösningar och att deras plan är orealistisk och omöjlig att genomföra i praktiken.

- Dels har man inte tittat på de svårigheter som finns innan man har gett ut förslagen. Det här är ju någonting som måste samrådas med rennäringen innan man tar fram förslag som fungerar, säger Stefan Forsmark, näringshandläggare på Sametinget.

I Naturvårdsverkets remiss finns förslag på hur renskötarna ska göra för att genetiskt viktiga vargar ska kunna vandra fritt genom renbetesområdena. Naturvårdsverket vill bland annat att renägarna ska öka sin bevakning av renarna, om det krävs inhägna dem eller helt enkelt flytta renarna ifrån området där vargen finns.

Men det här är inte förenligt med dagens renskötsel, säger Forsmark.

- Vi anser inte att det är åtgärder som man kan tillämpa ur renskötselns perspektiv.