Rovdjurscentret De 5 Stora

Forskning om vargens utbredningsmönster

Forskare i Skandulv har studerat hur vargens utbredningsmönster påverkas av olika typer av habitat, graden av mänsklig påverkan samt utbredning och täthet av björnpopulationen.

Nedan finns en sammanfattning av en artikeln som är publicerad i Ecosphere 6(12): 284. Dess fullständiga titel är: "Wolves, people, and brown bears influence the expansion of the recolonizing wolf population in Scandinavia."

Konkurrens mellan olika arter är en viktig ekologisk process som kan påverka den geografiska utbredningen av olika arter och i vissa fall funktionen av hela ekosystem. Framförallt interaktioner mellan stora rovdjur tycks ibland kunna påverka hela samhällen och visar på betydelsen att bevarandet av enstaka arter betraktas i ett ekosystemperspektiv.

En utmaning för forskningen på stora rovdjur är att konkurrens mellan olika arter sällan mäts experimentellt. Istället är man oftast hänvisad till att studera de utbredningsmönster som de olika arterna uppvisar över tid.

I denna studie analyserade vi expansionsmönstret hos den skandinaviska vargpopulationen från tidigt 1990-tal. Vi relaterade detta mönster till olika typer av habitat, graden av mänsklig påverkan samt utbredning och täthet av björnpopulationen eftersom vargens expansion delvis har skett inom björnens utbredningsområde.

Vargens etablering av nya revir var positivt relaterad till förekomsten av andra vargrevir och negativt relaterad till tätheten av vägar och björn. Dessa resultat tyder på att både konkurens med ett annat stort rovdjur (björn) och mänsklig påverkan på miljön har varit inflytelserika faktorer som har påverkat utbredningsmönstret i vargstammen.

Interaktioner mellan stora rovdjur har potential att påverka den totala biologiska mångfalden. Därför bör förvaltningen av enskilda arter även beakta samspelet mellan olika arter snarare än att bara fokusera på målnivåer för de enskilda arterna.

Långsiktiga inventeringsdata över stora områden kan bidra till att kvantifiera och förutse effekten av interaktioner i olika artsamhällen. Detta är viktigt eftersom interaktiva processer mellan arter kan vara avgörande i regleringen, stabiliteteten och motståndskraften i ekologiska samhällen.