Rovdjurscentret De 5 Stora

Ingen varg skjuten under skyddsjakten i Sjundaområdet

Idag upphör länsstyrelsens skyddsjakt på varg i Sjundaområdet, i gränstrakterna mellan Stockholms och Sörmlands län. Inga vargar har dock skjutits trots närkontakt ett par gånger.

Skyddsjakten har pågått sedan i somras och har förlängts i omgångar.

– Ingen varg har skjutits. Vi har haft närkontakt några gånger men inte kunnat skjuta någon varg, berättar Göran Åström, miljödirektör vid länsstyrelsen i Stockholm.

Göran Åström berättar att det rör sig två vargar i området.

– Det är två fjolårstikar. Från den kull som föddes 2015.

Skyddsjakten i Sjundaområdet har genomförts efter en rad angrepp på får de senaste åren. Det senaste ägde rum i slutet av augusti i år då åtta lamm dödades eller skadades så svårt att de fick avlivas.

Är det vargarna ni fått kontakt med nu, som dödat får?

– Ja, sannolikt vad gäller angreppet i augusti.

Länsstyrelsen har inte tagit ställning till om det ska bli en ny period av skyddsjakt. I nuläget är fåren intagna så det blir i så fall aktuellt först efter vintern. Enligt Göran Åström avgörs beslutet utifrån om vargarna finns kvar i området då, å hur mycket rovdjursavvisande stängsel som då är uppsatt.

I Sjundaområdet finns cirka 50 fårbesättningar. Trots att de första vargangreppen ägde rum 2015 är det idag bara ett fåtal av besättningarna som omges av rovdjursavvisande stängsel.

Anders Wetterin, jakt- och viltexpert på Lantbrukarnas riksförbund LRF, förklarar varför.

– Det har inte funnits varg i området i modern tid, så att djurägare har ju inte behövt skydda sig på något särskilt sätt. Och man ska ju komma ihåg att lagkravet är att hålla sina djur inne. Det är inte att skydda sina djur med rovdjursavvisande stängsel som är ganska speciella och dyrare än andra stängsel, säger han.

Var det verkligen nödvändigt med just skyddsjakt?

– Det här är ett utav de svåraste fallen i Sverige faktiskt så är det någon gång som det var nödvändigt så var det i detta fall.