Rovdjurscentret De 5 Stora

Vargjakt av sociala skäl kan bli lagligt

I fortsättningen ska vargar kunna fällas också av sociala skäl, föreslår jord- och skogsbruksministeriet.

Tidigare har vargar fått fällas i enlighet med jaktkvoten och dessutom har jägare fått dispens för att fälla vargar som orsakat skador.

Men nu planerar jord- och skogsbruksministeriet att börja tillämpa en ny lagparagraf på vargjakten. Paragrafen skulle öppna för möjligheten att fälla vargar av tvingande skäl med hänsyn till den allmänna säkerheten eller något annat mycket viktigt allmänt intresse, så som sociala skäl.

Det betyder att en varg i fortsättningen kan fällas även om den inte orsakat till exempel husdjursskador.

- Vi behöver jakt för att öka lokalbefolkningens förståelse för stora rovdjur, säger överinspektör Jussi Laanikari på jord- och skogsbruksministeriet till Yle Uutiset.

40 vargar kan fällas i vinter

Ännu för några år sedan beviljades nästan inga jaktlicenser för varg söder om renskötselområdet. Enligt ministeriet reglerades vargstammen då genom tjuvjakt.

I fjol jagades varg i stamvårdande syfte. Då fälldes 78 vargar, omkring en fjärdedel av Finlands vargstam.

För de två följande åren föreslår jord- och skogsbruksministeriet en jaktkvot på 40 vargar per år söder om renskötselområdet.

WWF: Kvoten alldeles för hög

De nya kvoterna skulle i teorin halvera antalet vargar som fälls jämfört med förra vintern. Miljöorganisationen WWF, som värnar om Finlands utrotningshotade djur, anser ändå att kvoten fortfarande är på tok för hög.

I Finland finns i dag 23-28 vargflockar, och jaktkvoten borde vara högst en varg per flock, anser WWF. Vargen är en ytterst hotad art och jakten är det enda hotet mot den.

- Den stamvårdande jakten på varg i fjol vintras var ett fult misslyckande. Meningen var att undvika att döda flockarnas ledare, det vill säga alfadjur, så att flockarnas livskraft inte äventyras. Ändå sköts till och med 20 säkra eller möjliga alfadjur, säger WWF:s programchef Petteri Tolvanen i ett pressmeddelande.

WWF ser ändå positiva sidor i ministeriets förslag. Vargjaktskvoten ska omfatta alla vargar som dödats, också dem som fälls med stöd av skadebaserade licenser eller på order av polisen, och vargar som dör i trafiken eller till följd av olaglig jakt.