Rovdjurscentret De 5 Stora

Får inte överklaga jakt på varg

Kammarrätten i Sundsvall har slagit fast:

Två organisationer som överklagat beslutet om vargjakt har inte visat att de har rätt till det.

Den bedömningen gör kammarrätten i Sundsvall i två ärenden om olika jaktbeslut.

En av organisationerna är Wolf Association, som överklagat länsstyrelsernas beslut om licensjakt på totalt 24 vargar i fyra län, bland annat Gävleborg, efter nyår.

Wolf Association måste nu bevisa sin behörighet att överklaga – det kräver Kammarrätten i Sundsvall.

Samtidigt underkänns överklagandet från både Wolf Association och Nordulv i ett mål om skyddsjakt på en varg som angripit får vid Gagnef.

Förvaltningsrätten sa nej till länsstyrelsens jaktbeslut efter överklagan.

Kammarrätten upphäver nu domen och anser att organisationerna inte haft rätt att överklaga.