Rovdjurscentret De 5 Stora

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt på lodjur

Länsstyrelsen i Dalarna har fattat beslut om licensjakt på lodjur i Dalarnas län. Nio lodjur får fällas, fördelat över två delområden.

Årets lodjursjakt startar den 1 mars och varar som längst till och med 31 mars. Jakten är fördelad på två delområden, där det ena jaktområdet är riktat mot renskötselområdet i norra Dalarna och det andra är riktat mot sydöstra Dalarna. Hur många lodjur som får skjutas inom varje delområde bestäms utifrån skadenivåer, täthet på lodjur och täthet på tamdjursbesättningar.

- Enligt det senaste inventeringsresultatet finns det ungefär 60 lodjur i Dalarna. Det långsiktiga förvaltningsmålet, fattat av Dalarnas viltförvaltningsdelegation, innebär att Dalarnas län ska ha mellan 36 och 65 lodjur. Samtidigt ska skador på ren orsakade av stora rovdjur vara maximalt 10 procent räknat på den aktuella samebyns faktiska renantal, och skador på tamdjur ska inte öka i länet, säger Jonas Bergman funktionssamordnare på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Dalarnas län står bakom bedömningen att licensjakt är en effektiv, kontrollerbar och hållbar del av en aktiv rovdjursförvaltning, om den sker i begränsad omfattning. Beslut om licensjakt på lo i Dalarnas län syftar till att minska skador på ren och minska risken för ökade skador på tamdjur.