Rovdjurscentret De 5 Stora

Norsk vargjakt kraftigt begränsad

Det norska miljödepartementet har beslutat att antalet vargar som får skjutas i årets licensjakt ska begränsas. Tidigare beslutade 47 djur begränsas nu till 15.

Det norska miljödepartementet konstaterar att en stor del av jakten strider mot Naturmångfaldslagen och Bernkonventionen. Departementet stöjder sitt beslut att begränsa licenjakten i de fyra vargreviren på ett yttrande från det norska justitiedepartemnetet. Tre av reviren ligger i den så kallade vargzonen.

Enligt miljödepartementet finns det inte tillräckligt med dokumentation rörande vargarnas skadeverkningar på renar och tamdjur. Villkoret om att hitta andra lösningar för att komma tillrätta med problemen är heller inte uppfyllt.

Beslutet innebär att det inte får skjutas 32 vargar i Hedmarksområdet i vinter. Däremot ger man grönt ljus för licensjakt på totalt 15 vargar utanför vargzonen.

– Regeringen har sänkt tröskeln för när vargar får skjutas i betesområden. Regeringen kan komma att sänka den tröskeln ytterligare, säger miljö och klimatminister Vidar Helgesen i ett pressmeddelande.