Rovdjurscentret De 5 Stora

Två lodjursangrepp på får i Kalmar län

Mellan den 14-15 februari angrep lodjur ett lamm i en fårbesättning i Sinnerbo söder om Högsby. Den 16 februari angrep lodjur ett får i Kammarbo, Emmaboda kommun.

Länsstyrelsens besiktningsmän konstaterade att angreppssätten tyder på lodjur med dödande bett i strupen.

Fårägare uppmanas att se över sina stängsel och öka tillsynen över sina djur. Mot lodjur tycks ett bra stängsel vara ett vanligt fårnät kompletterat med två eltrådar, en hög och en låg. Det är svårt för större individer att klättra över nätet och för de mindre att gå igenom maskorna utan att få kraftiga stötar. Ett sådant stängsel fungerar även mycket bra mot varg.

Många rovdjursangrepp sker i gryningen eller i skymningen. Tillsyn av tamdjuren kan således förläggas till den tiden på dygnet för bästa effekt.