Rovdjurscentret De 5 Stora

Älgens flyktbeteende med och utan varg

För tio år sedan jämförde forskningsprojektet Skandulv älgars flyktbeteende i Nordamerika och i Skandinavien. Nu har man följt upp studien med en undersökning om huruvida de skandinaviska älgarnas flyktrespons vid jakt skiljer sig i områden med och utan varg.

I studien har ett 30-tal älgar märkts med GPS-sändare och sedan exponerats för jakthundar. Frågan man har ställt sig är om älgar med olika erfarenhet av varg har olika sätt att fly undan jakthundar.

– Men vi hittade inga skillnader i älgarnas beteende i förhållande till graden av exponering för varg. Det stärker vår uppfattning att vargen inte har medfört några större beteendeskillnader bland älgar i de områden där varg förekommer, säger Håkan Sand, forskare och projektledare för Skandulv på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Älgarnas beteende i Grimsö, Bergslagen, där det funnits varg i ett antal år, var nästan identiskt med älgarna i liknande försök i Västerbotten, ett område utan varg.

I stället hade andra faktorer – bland annat vilken hund som användes och om älgen hade kalv eller inte – större betydelse för älgens flyktmönster än förekomsten av varg i området.

Varför är det här viktigt att förstå?

– En vanlig uppfattning, inte minst bland jägare, är att vargen medför en beteendeförändring hos älgarna. De står inte för hundar, de flyr längre sträckor och sticker hals över huvud till exempel. Men vi kan inte se att det skulle vara så, säger Håkan Sand.

Hur hänger detta ihop med studien av älgar i Skandinavien och i Nordamerika?

– Det är intressant att jämföra med älgarna i Nordamerika där man har haft ett helt annat selektionstryck. Älgarna i Kanada och Alaska har utvecklat ett beteende för att undkomma predatorer som varg och björn. Däremot är de inte lika rädda för människan, eftersom det inte finns ett jakttryck som det gör här i Skandinavien, säger Håkan Sand och fortsätter:

– Hos oss är det mer framgångsrikt att lära sig att undkomma människor eftersom risken att dö av en kula är mycket större än risken att rivas av en varg.

Kan den senaste studien få praktisk betydelse?

– Hade vi sett tydliga beteendeskillnader så hade det kunnat få betydelse för hur man utformar jakten i områden med och utan varg. Men när vi nu inte ser några skillnader handlar det snarare om grundläggande förståelse för hur de här djuren fungerar ur ett ekosystemperspektiv.