Rovdjurscentret De 5 Stora

Insamling av björnbajs avslutad

Drygt 1.500 prover har samlats in och projektledaren Kenneth Karlsson är mycket nöjd med insamlingen. Resultatet kommer att presenteras till våren.

Insamlingen av björnspillning har pågått från 21 augusti till 31 oktober och syftet är att kunna göra en ordentlig uppskattning av den norrbottniska björnstammen. Spillningsproverna har skickats in till SLU där spillningen DNA-analyseras och utifrån det görs en uppskattning av hur många björnar som finns i länet. Totalt har 1.551 prover registrerats och en beräkning av björnstammen kommer sannolikt kunna presenteras i maj 2017.