Rovdjurscentret De 5 Stora

Järvjakten ska utvärderas

De senaste årens skyddsjakt på järv i de tre nordligaste länen ska nu utvärderas.

Det är Naturvårdsverket som tillsammans med norska Miljödirektoratet ska gå igenom vilken effekt den beviljade skyddsjakten egentligen har haft på stammens utveckling.

− Just nu prioriterar vi järv eftersom vi ser en populationsnedgång i alla tre nordliga län. Och då tittar vi på hur stor effekt skyddsjakt kan ha i den nedgången, säger Maria Hörnell Willebrand, chef för viltanalysenheten på Naturvårdsverket som menar att det varit ett högt tryck på skyddsjakt.

− Relativt högt. Järv är ju en art som tar tid, alltså de får inte så många ungar. Så där kan ett relativt litet uttag få större effekt än till exempel på varg, säger hon.

Den skygga järven räknas ju in i de fyra stora svenska rovdjuren tillsammans med varg, lo och björn - och är samtidigt också världens största landlevande mårddjur

Nedgången i konstaterade föryngringar i landet i stort och här i länet pekar åt samma håll. Och i Norrbotten är den rätt stor, från drygt 70 nya järvkullar år 2012 till nu i år bara 11 fastställda kullar.

Men samtidigt ger siffrorna kanske inte hela sanningen. Inventeringskraven på fastställda föryngringar har skärpts och det har varit alltför dåligt väder med tö och svårigheter att spåra djuren framför allt under de två senaste åren.

Så det är inte säkert att översynen leder till minskat jaktuttag på järv, säger Maria Hörnell Willebrand:

− Det är svårt att sia om. Men det blir i alla fall en hjälp i framtidens förvaltning, säger hon.