Rovdjurscentret De 5 Stora

Prejudicerande dom före jul?

Redan före jul kan det komma en prejudicerande dom om licensjakt på varg. Inom jägarnas organisationer sprider sig nu en viss pessimism, man är orolig för att det blir ett negativt besked för deras intressen.

Planerna på licensjakt på varg är numera föremål för en mycket komplicerad juridisk strid med flera parter.

En part är länsstyrelserna som har beslutat om licensjakt om än i mycket mindre omfattning än vad som planerats och delvis även genomförts under tidigare år. En annan part är ett antal naturvårdsorganisationer som inte vill ha någon jakt alls och som systematiskt överklagar alla tillåtande beslut. Och en tredje part är jägarnas organisationer som väl tycker att man kan fälla betydligt fler vargar och som av och till också har deltagit i den juridiska striden.

Just nu, alldeles i slutet av november, finns det beslut om licensjakt på 24 vargar under perioden 2 januari till 15 februari nästa år. Minst sex av dem får skjutas i Värmlands län. Länsstyrelsernas beslut har bekräftats av Förvaltningsrätten i Luleå sedan de överklagats dit av naturvårdsorganisationerna. Organisationerna håller nu på att formulera sina överklaganden till nästa instans som är Kammarrätten i Sundsvall, som av en händelse den enda kammarrätt som sade ja till förra vinterns licensjakt.

Förra årets jakt

Men samtidigt är den juridiska striden om förra vinterns licensjakt faktiskt inte avgjord än. I Värmlands län blev jakten, som var planerad att omfatta hela 20 djur, inte av sedan Förvaltningsrätten i Karlstad kommit slagit fast att den stred mot svensk lag och EU-rätt. När domen föll var jakttiden i praktiken redan över men domen överklagades ändå till Kammarrätten i Göteborg av både länsstyrelsen och Svenska Jägareförbundet.

Kammarrätten avskrev ärendet med hänvisning till att jakttiden redan var passerad. Men detta beslut överklagades i sin tur till Högsta förvaltningsdomstolen – av länsstyrelsen men inte av Jägareförbundet.

Förvaltningsdomstolen gav prövningsdomstolen och så sent som i torsdags föredrogs ärendet för rättens ledamöter, justitieråden. Målet är nu att få fram en dom före jul och innan den nya jaktperioden börjar. Och på Svenska Jägareförbundet är man pessimistisk.

– En negativ dom kan sätta stopp för såväl den här vinterns som framtida vintrars vargjakt, säger förbundets ordförande Björn Sprängare till tidskriften Svensk Jakt.