Rovdjurscentret De 5 Stora

Skitpengar ska ge svar om järvstammens storlek

Det finns en osäkerhet om järvstammens storlek. Därför hoppas länsstyrelsen att få de svaren med hjälp av DNA via en spillningsinventering.

Under en rad år har det varit stora problem under järvinventeringarna. Mängder av snö, regn och frusna marker har gjort att inventeringspersonal inte kunnat hitta och följa järvspår. Därför är det idag osäkert hur många lyor och lyckade föryngringar det varit under senaste åren.

– Ja det finns en osäkerhet i bedömningen av järvstammens storlek och det är besvärande när vi ska göra en beståndsuppskattning, säger Kjell Sundvall, chef på länsstyrelsens fältenhet.

Att inte ha en bra bild av järvstammens storlek är problematiskt eftersom  rovdjursersättningen till samebyar baseras på den – men den ligger även till grund för att fatta avgörande förvaltningsbeslut, om till exempel skyddsjakt.

Så nu hoppas länsstyrelsen att få en bra uppfattning om järvstammen med hjälp av DNA, via en spillningsinventering.

– Det är framförallt ordinarie personal vi ska använda, men vi har kommunicerat med samebyarna och hoppas på deras hjälp, säger Kjell Sundvall.

Och för att få in så många prover som möjligt så kan alla som lämnar in ett godkänt prov få en rejäl belöning.

– Idén är att de som hjälper till ska få tusen kronor för varje godkänd individ av järv som hittas. Så det kan vara ett budskap till jägare, fiskare och andra som vistas i naturen, säger Kjell Sundvall.