Rovdjurscentret De 5 Stora

Järvstammen kan vara större än man trott

Järvstammens utvidgning mot skogs- och kustlandet, bland annat i Västernorrlands län, kan innebära att antalet järvar är fler än man tidigare trott. Det menar Sveriges ledande järvforskare och konstaterar att man i framtiden i större utsträckning kan komma att jaga järv i fjällområdet där den orsakar problem för renskötseln.

Från att ha varit en art som förknippats med fjällkedjan har numera en del av järvstammen sitt utbredningsområde i skogslandet. Utvecklingen från slutet av 90-talet fram till 2014 är dramatisk.

I södra delen av Västernorrlands län är järven till och med etablerad i kustområdet, det finns tecken som tyder på järvföryngring alldeles intill E4:an. Men mörkertalet är stort.

- Det är svårare att inventera järv i skogslandskapet än i fjällen, det krävs mera resurser, säger Irene Hedlund på länsstyrelsen i Västernorrland.

Felaktig bild av järvstammen

Svårigheten att inventera i det nya utbredningsområdet kan ha resulterat i att den officiella bilden av järvstammens storlek är felaktig, det menar Sveriges ledande järvforskare. 

- Vår poäng är att de officiella siffrorna på järvstammens storlek inte bygger på underlag från hela järvstammens utbredning men att den tolkas och används som att den vore det, säger Jens Persson, järvforskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Antalet järvar kan helt enkelt vara fler än man tror.

- Det är ingen som vet, men det kan vara av stor betydelse, vare sig det handlar om 20 eller 100 järvar, så kan det vara avgörande för förvaltningen, menar Jens Persson.

Beslut fattas på felaktig grund

I fjällområdet orsakar järvar stora problem för renskötseln, samtidigt bedöms stammen inte uppnå så kallad gynnsam bevarandestatus och är för liten för att kunna utsättas för jakt, men eftersom den bedömningen i stor utsträckning grundar sig på inventeringar som inte är heltäckande, kan situationen komma att förändras.

- Om man räknar in fler järvar i skogslandet så blir den totala populationsstorleken större och då hamnar man på en annan nivå totalt sett, som gör att det finns annat utrymme för att vidta åtgärder i form av till exempel skyddsjakt inom renskötselområdet, tror Jens Persson.

Vill hitta nya inventeringsmetoder

Även Irene Hedlund på länsstyrelsen i västernorrland tror att den allt större stammen i Västernorrland kan göra att man i större utsträckning kan jaga järv i fjällen men först vill man på länsstyrelsen hitta bra metoder för att fastställa stammens verkliga storlek.

- Vi måste kunna inventera järv på ett bättre sätt, helst skulle vi vilja ändra inventeringsmetodiken, så att det blev lättare att inventera, då skulle vi kunna få en bättre uppskattning och rättvisare bild av hur stor järvstammen är idag i Sverige, säger hon.