Rovdjurscentret De 5 Stora

Fler länsstyrelser får möjlighet att besluta om licensjakt på lodjur

Naturvårdsverket delegerar rätten att besluta om licensjakt på lodjur till samtliga länsstyrelser utom Gotland. Det innebär att länsstyrelserna nu själva får möjlighet att fatta beslut om licensjakt på lodjur i sina respektive län.

Delegeringen gäller för den kommande jaktsäsongen och medför att ansvaret flyttas från nationell till regional nivå. Det innebär att länsstyrelserna bedömer om och i vilken omfattning en licensjakt kan ske under nästa år. Gotland är undantaget eftersom det inte finns några lodjur där.

Dagens beslut innebär att länsstyrelserna i södra rovdjursförvaltningsområdet för första gången ges möjlighet att fatta beslut om licensjakt på lodjur.

- Det är fortfarande ganska få lodjur i vissa län och dagens beslut innebär inte att länen måste besluta om licensjakt. I den regionaliserade förvaltningen är det länsstyrelserna som gör bedömningen om licensjakt är en lämplig åtgärd säger Hanna Dittrich Söderman, vilthandläggare vid Naturvårdsverket.

Förutsättningar för delegering

Beslutet om delegering följer den politik som fastställdes i december 2013 om att regionalisera rovdjursförvaltningen när detta är möjligt. Den säger att delegering av beslut om licensjakt bör ske till samtliga länsstyrelser inom ett rovdjursförvaltningsområde när området har uppnått miniminivån för en art.

Den senaste inventeringen av lodjur utfördes under vinter 2015/2016. Den visar att det i samtliga rovdjursförvaltningsområden finns fler lodjur än den beslutade miniminivån.

Förra året delegerades inte beslutanderätten till mellersta och södra förvaltningsområdet, eftersom inventeringsresultatet då låg under de fastlagda miniminivåerna. Den senaste vintern har stora ansträngningar gjorts för att få till en bra inventering. Resultatet visar att det finns tillräckligt starka lodjursstammar för att Naturvårdsverket ska kunna överlåta beslutanderätten till länsstyrelserna.

- Nu får länsstyrelserna bedöma hur förutsättningarna för jakt ser ut regionalt och sätta in sin eventuella licensjakt i ett nationellt perspektiv, säger Hanna Dittrich Söderman.