Rovdjurscentret De 5 Stora

Just nu: Fåren blir allt fler

Antalet får ökar i Sverige. Nu finns drygt 301 000 tackor och baggar, enligt Jordbruksverket. Det är 20 000 fler än i fjol och dubbelt så många som i början av 1970-talet.

Lammen är ungefär lika många.
På länsnivå finns flest vuxna får i Västa Götaland, närmare 42 000. Tvåa är Gotland med 35 000, noterar nyhetssajten ATL.
I Värmland, där fårnäringen på senare år drabbats hårt av rovdjursattacker, har ökningen varit särskilt stor. Nu finns där omkring 10 500 vuxna får, upp från knappt 8 800 året före. Den kraftiga procentuella ökningen sammanfaller med ett fårprojekt som länsstyrelsen drivit.