Rovdjurscentret De 5 Stora

Kammarrätten ger klartecken för vargjakt

Kammarrätten i Sundsvall avslår alla överklaganden om licensjakt på varg. Beslutet innebär att två vargar får skjutas i Gävleborg och jakten kommer troligen att starta nästa vecka.

– För att Kammarrätten ska pröva en sådan här fråga måste det finnas skäl till ändring eller att det är av vikt för rättstillämpningen att vi prövar frågan. Vi har kommit fram till att det inte är sådana frågor i målet som gör att det ska prövas, säger Kammarrättspresident Ylva Johansson till P4 Värmland.

Beslutet omfattar samtliga överklaganden i alla fem län i landet där jakten är tillåten från och med nästa vecka.

Kammarrättens beslut kan överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen, som i sin tur måste bevilja ett prövningstillstånd. Med tanke på hur förvaltningsrätt och kammarrätt motiverat sina beslut är det föga troligt att så sker.

Licensjakten år 2018 riktas mot revir i de områden av Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län där tätheten av vargrevir är som högst, och till områden med högre skadebild.

Dagens besked innebär att jakten inleds den 2 januari. Sammanlagt 22 individer kan skjutas i fem län enligt följande tilldelning:

  • Värmland - sex individer
  • Örebro - två individer
  • Dalarna - sex indivder
  • Gävleborg - två individer
  • Västmanland - sex individer