Rovdjurscentret De 5 Stora

Vargar och björnar väljer områden som ser olika ut

En studie utförd av Skandulv visar att björnar och vargar till viss del nyttjar olika habitat inom sina hemområden. Studien undersökte habitatvalet hos 53 björnar och 7 vargar (alla försedda med GPS-sändare) som hade överlappande hemområden. Studien genomfördes i Sverige under senvintern/våren när deras födoval överlappar som mest.

Studien visade att björn och varg till viss del valde olika typer av habitat i deras hemområden. Vargarna tenderade att välja områden med hög förekomst av ungskogar och bruten terräng i större grad än vad björnarna gjorde.

Detta återspeglar troligen deras olika krav på livsmiljö och födoval. Medan älg utgör den viktigaste födan för vargar i studieområdet så är kosten betydligt mera varierad för björnen.

Båda arterna visade en tendens att föredra områden med ökat avstånd från mänskligt påverkade miljöer, vilket avspeglar att de generellt undviker mänsklig aktivitet.

Att studera arters habitatval är relevant då det kan påverka effekterna av konkurrens mellan olika arter. De stora rovdjur är av särskilt intresse i detta sammanhang eftersom deras interaktioner även kan få konsekvenser för lägre trofinivåer.

Författare till artikeln är Milleret C, Ordiz A, Chapron G et al. Innehållet i sammanfattning är hämtad från Skandulvs nyhetsbrev.