Rovdjurscentret De 5 Stora

Ny rapport om rovdjurens effekt på andra arter

De stora rovdjurens effekter på andra arter är ett ämnesområde där
många frågor, uppfattningar och stort intresse finns, bland annat inom viltförvaltningen, naturvården och de areella näringarna. Viltforskare på Grimsö forskningsstation (SLU) har därför på Naturvårdsverkets uppdrag gjort en kunskapssammanställning på svenska om dessa effekter.

Rapporten svarar på frågorna:

Vad vet man och vad är klarlagt om effekterna genom forskningen? Var saknas kunskap från forskningen för att kunna dra säkrare slutsatser? Var behöver kunskapen förbättras? Vilka teorier finns rörande möjliga effekter och mönster i samspelen mellan de stora rovdjuren och deras bytesdjur, och hur verkar det som observerats och undersökts i fält överensstämma med dem? Hur kan kunskaperna och teorierna tillämpas praktiskt? Vilka slutsatser om de stora rovdjurens effekter på annat vilt och tamren kan dras?