Rovdjurscentret De 5 Stora

Jurist på LRF driver fallet på Molstaberg vidare

Molstaberg är en stor fårgård som har haft flera angrepp av varg. Vid de två senaste angreppen, som skedde i tät följd våren 2018, är länsstyrelsen och gården oeniga om omständigheterna. Förvaltningsrätten har dock gett länsstyrelsen rätt i deras beslut att avslå den ansökan om skyddsjakt som inkommit. Domen har överklagats till Kammarrätten men överklagas nu till Högsta förvaltningsdomstolen.