Rovdjurscentret De 5 Stora

Nytt projekt om björnangrepp på ren

Ett nytt forskningsprojekt har inletts i samarbete med Idre fjällsameby i Dalarna. Förhoppningen är att få svar på hur många renkalvar som dödas av björnar på fjället. Ett liknande projekt om hur många renar som tas i samband med kalvningen har nyligen genomförts och avslutats i två skogssamebyar i Norrbotten. Om detta skriver SR Ekot.