Rovdjurscentret De 5 Stora

Skyddsjakt på varg avslås

Länsstyrelsen i Värmland har avslagit en ansökan om skyddsjakt på varg som angripit hund. Detta då skyddsjakt ska användas i förebyggande syfte, och inte som vedergällning för redan inträffade skador, samt att vargen i fråga är en genetiskt viktig individ. Om detta skriver Svensk Jakt.