Rovdjurscentret De 5 Stora

Hur påverkas nötdjur på utmarksbete av rovdjur?

Under år 2020-2023 ska forskningsprojektet SKANDULV i samverkan med flera andra universitet undersöka hur nötdjur på utmarksbete påverkas av rovdjur. Bland annat kommer kornas beteende och stress att mätas. Projektet kommer också utvärdera hur en typ av stora hägn fungerar, samt analysera artsammansättning och vegetationsstruktur i områden med betesdjur respektive utan betesdjur. Sammantaget ska projektet syfta till att skapa en rumslig modell som visar vilka områden som är lämpliga att hålla tamdjur i med avseende på största nytta för biologisk mångfald och minsta möjliga rovdjursangrepp på tamdjur.