Rovdjurscentret De 5 Stora

Varför är vissa områden tomma på varg?

Efter tre decennier med en växande vargpopulation i Sverige balanserar nu antalet vargar på gränsen för gynnsam bevarandestatus. Stora områden i populationens utbredningsområde saknar varg vilket inte kan förklaras av ogynnsamma habitat eller av förvaltningsbeslut.

SKANDULV ska mellan åren 2020-2022 undersöka orsakerna till nedgången i vargpopulationen och den ojämna rumsliga fördelningen.

Genom att kombinera unika data från ett nästan komplett släktträd med årliga inventeringar av antalet reproducerande individer, deras identitet och inavelsgrad, och geografiska position, med livshistoriedata från märkta och döda vargar ska orsakerna till populationsnedgången kartläggas.

Resultaten kommer att öka förståelsen för vilka biologiska och/eller mänskligt kopplade faktorer som är viktiga för dynamiken hos återkoloniserande stora rovdjur. Projektet är direkt relaterat till bevarande av livskraftiga rovdjursstammar enligt EU:s habitat direktiv, och till en adaptiv, långsiktig och förutsägbar viltförvaltning enligt Naturvårdsverkets viltstrategi.