Rovdjurscentret De 5 Stora

Fortsatt satsning på DNA för skogsjärv

Järven finns mest i fjällen men har på senare år spridit sig allt mer söder- och österut till skogslandet. Länsstyrelsernas personal som inventerar järv har beskrivit att de anser det vara svårare att genomföra den vanliga inventeringen av lyor i skogslandet jämfört med i fjällen.

Under 2019 gavs därför fem länsstyrelser extra medel för att använda DNA vid inventering av järv i skogslandet. Resultaten visar att DNA kan användas både för att hitta individer i områden där man inte har haft föryngringar och för att hitta områden med honor och där man sedan kan leta mer intensivt för att hitta eventuella lyor. Naturvårdsverket kommer därför utöka denna satsning genom extra resurser till sju länsstyrelser med skogsjärv under inventeringen 2020.

Om detta skriver Naturvårdsverket i sitt nyhetsbrev december 2019.