Rovdjurscentret De 5 Stora

Strategisk grupp bildad för att förebygga illegal jakt

Naturvårdsverket har skapat en strategisk grupp för förebyggande arbete mot illegal jakt på stora rovdjur. I gruppen ingår representanter från Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Länsstyrelserna och Naturvårdsverket. Syftet är bidra till samverkan mellan myndigheterna och att utbyta erfarenheter. Frågor som diskuteras är bl.a. rutiner i händelse av misstänkta jakt- eller artskyddsbrott och utbildningsinsatser.
Om detta skriver Naturvårdsverket i sitt nyhetsbrev i december 2019.