Rovdjurscentret De 5 Stora

Björnstammen har stabiliserats

Den svenska björnstammen var i princip utrotad men har ökat och stabiliserats. De rör sig söderut och närmare tätbebyggda områden, vilket är ett naturligt spridningsmönster. Om detta berättar TV4.