Rovdjurscentret De 5 Stora

Arbetet med nya miniminivåer pågår

Miniminivåerna för rovdjuren ses över vart fjärde år och under 2019 kommer Naturvårdsverket fastställa nivåerna utifrån förslag från länsstyrelserna. Miniminivåer anger det lägsta antalet rovdjur som måste finnas i landet för att de ska klassas som livskraftiga stammar.

Den senaste beräkningen av forskarna om hur många vargar som krävs för att populationen ska ha gynnsam bevarandestatus är något högre än vad riksdagen tidigare beslutade om (30 föryngringar per år istället för 27) och därför kommer miniminivåerna för varg behöva höjas i något område. 

Om detta skriver Svensk Jakt i samband med intervju med Naturvårdsverket.