Rovdjurscentret De 5 Stora

Förändringar för rovdjuren i nästa års rödlista

För närvarande pågår ett intensivt arbete med att bedöma tillståndet för Sveriges flora och fauna inför den rödlista som ska publiceras under våren 2020. För varg och lodjur innebär den preliminära bedömningen att deras hotstatus förändras.

Varg flyttas enligt förslaget från "Sårbar" till "Starkt hotad" vilket är en starkare hotstatus medan lodjur graderas ner från "Sårbar" till "Nära hotad". Björn och järv ligger kvar på "Nära hotad" respektive "Sårbar".