Rovdjurscentret De 5 Stora

Ny avhandling om illegal jakt på varg

En ny doktorsavhandling som undersökt flera olika aspekter kring illegal jakt på varg i Sverige och Finland visar bland annat att ökat avstånd till
mänsklig bebyggelse och ökad siktbarhet från skogsbilvägar ökade risken för illegal jakt i Finland. Ökad populationsstorlek ökade den illegala jakten medan ökad legal jakt minskade den illegala jakten i båda länderna. Om detta skriver Skandulv i sitt nyhetsbrev.