Rovdjurscentret De 5 Stora

Sametinget upprörs över nytt mål för varg

Naturvårdsverket har beslutat att tillåta en föryngring av varg i norra förvaltningsområdet, något som inte varit aktuellt tidigare. Det innebär att omkring 10 vargar nu kan tillåtas uppehålla sig i renskötselområdet. Beslutet upprör företrädare för Sametinget som menar att det hotar rennäringens existens och i förlängningen den samiska kulturen.