Rovdjurscentret De 5 Stora

Nya miniminivåer för lodjur är fastställda

Naturvårdsverket har beslutat om det minsta antal lodjur som ska finnas i länen i Sverige. Det ger utrymme för länsstyrelsen att besluta om regional förvaltning utifrån lokala förutsättningar. Naturvårdsverket fastställer miniminivåerna utifrån förslag från länsstyrelserna.

En omfördelning av 8,5 föryngringar från norra rovdjursförvaltningsområdet till södra rovdjursförvaltningsområdet har skett, medan det är oförändrat i mellersta. Omfördelningen från norra till södra är lämplig eftersom det finns god bytestillgång och tillgång till lämpliga habitat i det södra rovdjursförvaltningsområdet.

–En omfördelning från norra rovdjursförvaltningsområdet till det södra är också i linje med de nationella rovdjurspolitiska målen om ökad spridning och minskade koncentrationer där rovdjuren gör som mest skada, säger Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.