Rovdjurscentret De 5 Stora

Norska vargar är inte hybrider eller djurparksvargar

För ett par månader sedan rapporterade media om att Telemark Bonde- og Småbrukarlag i Norge sänt DNA-prover till Tyskland för att analysera ursprunget från fällda vargar och att resultaten tydde på att vargarna kunde vara utplanterade från djurparker eller hybrider. Rovdata lät därför göra om prover från samma vargar och deras resultat konstaterar att de inte härstammar från djurparker eller hybrider utan från den första vargtik som ynglade i Skandinavien 1983 och en immigrant. Om detta skriver Rovdata.