Rovdjurscentret De 5 Stora

Älgar stressas av klimat och varg

Forskare från SLU har undersökt älgars produktion av hormonet kortisol som utsöndras vid stress. De har funnit att älgar som levt i områden med hög genomsnittstemperatur hade högre kortisolhalt än älgar från svalare trakter. Dessutom ökade kortisolhalten hos älgar som levt nära ett bebott vargrevir, vilket tyder på att älgarna upplevde en förhöjd predationsrisk som ett stressmoment. Om detta skriver Svenska Jägareförbundet.