Rovdjurscentret De 5 Stora

Fortsatt utökade möjligheter till ersättning och bidrag

Regeringen har beslutat att förlänga giltighetstiden för den förordning som ger möjlighet att ge statligt stöd för viltskador och förebyggande av viltskador som inte ersätts genom viltskadeförordningen. Det kan t.ex. handla om underhåll av rovdjursavvisande stängsel, flytt av djur till mindre skadeutsatta beten, kadaverhantering och egenvård av skadade djur. Detta skriver Regeringen i ett pressmeddelande.