Rovdjurscentret De 5 Stora

Flera nya åtgärder i rovdjursförvaltningen

Regeringen vill vidta flera åtgärder för att utveckla rovdjursförvaltningen. Det handlar om förslag att ta bort de länsvisa miniminivåerna, ökade möjligheter till viltskadeersättning för jordbrukare och att förstärka anslaget för främjande av rennäring.

Miniminivåer fastställs idag både för de tre rovdjursförvaltningsområdena och varje län. Eftersom rovdjur rör sig över stora områden speglar de länsvisa miniminivåerna inte alltid den faktiska situationen för rovdjuren i ett län och kan därför vara missvisande. Genom att ta bort de länsvisa miniminivåerna vill regeringen skapa större möjlighet till flexibilitet samtidigt som upprätthållande av en gynnsam bevarandestatus för rovdjurspopulationerna sker. Förslaget skickas nu på remiss.

Regeringen kommer också att ta bort det stödtak på 80 % som finns, vilket innebär att stöd kan ges med 100 procent av den faktiska kostnaden som fredat vilt orsakar. Ändringen måste först godkännas av EU-kommissionen, men förväntas träda i kraft den 1 januari 2021.

Vidare förstärker regeringen anslaget för främjande av rennäringen med 15 miljoner kronor år 2021 och med 12 miljoner kronor per år 2022–2023, varpå detta sedan blir permanent.