Rovdjurscentret De 5 Stora

Licensjakt på 24 vargar i vinter

Länsstyrelsen i mellersta förvaltningsområdet har beslutat om antal vargar som får fällas inom respektive län. I Värmland tillåts jakt på sex vargar och i Gävleborg 12 vargar. Örebro och Västmanland som delar ett revir tillåter jakt på sex vargar i detta revir. Licensjakten omfattar totalt 24 individer och länsstyrelserna anser att det är en begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt.

Huvudsyftet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst. Var vargjakten kan bedrivas beror på var det är tätast med vargrevir och varje läns fastlagda miniminivå.