Rovdjurscentret De 5 Stora

Inga områden i Östergötland anses lämpliga för vargutsättning

Regeringen har gett Länsstyrelsen Östergötland och ytterligare sju län i uppdrag att, efter samråd med Naturvårdsverket, redovisa områden där utsättning av genetiskt värdefull finskrysk varg kan ske. Länsstyrelsen har dock inte kunnat hitta något område i Östergötland som är lämpligt för utsättning. Det skriver Länsstyrelsen i Östergötlands län.