Rovdjurscentret De 5 Stora

Länsstyrelsen i Dalarna säger nej till vargutsättning

Länsstyrelsen anser att det inte finns några förutsättningar för utsättningar av varg i Dalarna. Det framgår av ett yttrande till regeringen. Detta skriver Svensk Jakt.

Regeringen har gett åtta län i uppdrag att, efter samråd med Naturvårdsverket, redovisa områden där utsättning av genetiskt värdefull finskrysk varg kan ske.

Sedan tidigare har även Östergötlands län meddelat att de inte anser sig ha några områden som är lämpliga för utsättning av varg.